Ventilation

En byggnad är en inkapslad yta bestående av väggar, tak, fönster och dörrar inom vilken luften av naturliga skäl inte kan omsättas på samma vis som utomhus. Både byggnaden och människorna som vistas däri är beroende av en viss luftomsättning för att må bra.

Ventilationens huvudsakliga uppgift är att ersätta luft som innehåller fukt, damm, bakterier, lukt och koldioxid mot frisk syresatt luft. För dålig ventilation och undermålig luftomsättning kan leda till exempelvis:

  • Kondens
  • Fuktproblem
  • Luktproblem
  • Påväxt/mögel m.m.

Det finns långtgående studier som tydligt visar hur effektivitet och hälsa hos människor som vistas i dåligt ventilerad miljö avsevärt försämras i förhållande till personer som vistas i miljö med god ventilation. Sverige tillhör de länder som är världsledande med lagstiftning för inomhusmiljö och har system som t.ex. OVK-Besiktningar (obligatoriska ventilationskontroller) för att motverka ohälsa.

Man kan läsa mer ingående om OVK-Besiktning på www.boverket.se men kortfattat innebär det att en auktoriserad kontrollant mäter hur stor luftomsättning som sker inom en viss yta. Han kontrollerar ventilation/frånluft med mätinstrument samt hur/vart frisk luft skall komma in i utrymmet. Hur ofta dessa kontroller skall utföras beror på byggnad och typ av ventilationssystem men det vanligaste är treårsintervaller.

Har ni dålig, unken luft i en fastighet? Önskar ni utföra OVK-Besiktning? Välkommen att ta kontakt.

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande