Konstruktion

Renovering och underhåll i fastigheter innebär vanligtvis förändring av olika ytskikt. Ett ganska vanligt ingrepp är att man tar bort ett gammalt kök och ersätter det med nytt kök, målar om väggar, tak, kaklar om etc. Men vad händer om man önskar utföra konstruktionsförändringar, t.ex. att öppna upp mellan köket och allrummet? Att ta fram sågen eller släggan och chansa sig fram är ingen god idé (detta sker oftare än man kan tro) och kan i värsta fall sluta med att man själv eller någon annan får sätta livet till. Förutom att man utsätter både sig själv och andra för fara så täcks eventuella skador inte av försäkringar om konstruktionsförändringar utförts av personer utan kompetens. Konstruktioner i en fastighet har normalt projekterats och planerats noga med hållfasthets- och bärighetsberäkningar, lastfördelning etc. Man kan jämföra det med klassikern att ta nedersta burken av en varupyramid i mataffären. Finns det ingen alternativ förankring eller lastfördelning så rasar allt samman.

Lyckligtvis fungerar byggbranschen bra i Sverige och de flesta lagar, regler och riktlinjer avseende konstruktion följs. I Sverige arbetar man även med goda säkerhetsmarginaler för konstruktioner i syfte att förhindra olyckor (i värsta fall med dödlig utgång) om en bärande konstruktion felaktigt skulle försvagas.

När man gör förändringar i en konstruktion så är det avgörande att vända sig till entreprenörer med kunskap och erfarenhet inom byggnadstekniska lösningar. Immunit Group AB erbjuder Byggmästare, Byggnadsingenjörer, Konstruktörer och Beräkningsingenjörer som har rätt kompetens och erfarenhet.

Önskar ni förändra konstruktionen i er fastighet eller lägenhet? Misstänker ni att konstruktionen ändrats utan beräkningar eller korrekt avväxling? Välkommen att ta kontakt.

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande