Vatten & avlopp

Vatten och avlopp (VA) är en del av vardagen som få ägnar större eftertanke. Dessa livsviktiga funktioner tas för givet i Sverige. Man vrider på kranen och det bara fungerar. Verkligheten är dock betydligt mer avancerad än så. Vatten och avloppssystem är slutna system och som allt annat består dessa system av material med begränsad livslängd. Detta gäller inte enbart er fastighet utan hela Sverige är fullt av kommunala nät som transporterar rent vatten till fastigheter och smutsigt vatten från samma fastigheter. Alla dessa system består av material som för eller senare måste bytas ut för att inte brista av slitage och materialnedbrytning. Som inom många andra områden, ligger Sverige långt fram jämfört med övriga världen. Avloppsvatten kategoriseras som dels ”svartvatten” (avloppsvatten som innehåller fekalier, urin och annat avfall som människor spolar ned) och dels som gråvatten (avloppsvatten från dusch, tvättmaskin, disk etc.).

Bara i Stockholm finns det över 200 mil vattenledningar och över 300 mil med avloppsledningar nedgrävda. Som fastighetsägare ansvarar man i regel för vatten & avlopp fram till tomtgränsen och när dessa ledningar är uttjänta så får man bekosta byte mot nya ledningar. Det finns olika bedömningsgrunder för huruvida man bör byta ut vatten och avloppsledningar inom fastigheten samt till tomtgräns. Man kan dels bedöma utifrån när systemen installerades, alltså ledningarnas ålder men man kan även utföra undersökningar som t.ex. rör-filmning. Det innebär att man för in filmningsutrustning så man kan se insidan av avloppsledningar, eftersöka slitage och materialbrister.

Vatten & avlopp är några av de viktigaste delarna vi hjälper kunder att införa i sina underhållsplaner då konsekvenserna av brustna ledningar orsakar allvarliga skador på en fastighet. Försäkringsbolag har tydliga avskrivningstider när det kommer till åldrat material så väntar man med underhåll så länge att t.ex. ett avlopp brister så kan man i värsta fall själv få bekosta konsekvenserna.

Vet ni med er att vatten & avlopp behöver ses över? Önskar ni fastställa skicket inför underhållsplanering? Välkommen att ta kontakt.

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande