Brandsäkerhet

Immunit Group AB utför brandskyddsbesiktningar, brandtekniska utredningar och brandskyddsåtgärder. När man bygger eller renoverar i Sverige så skall man följa de lagar, riktlinjer och normer som finns i bland annat BBR (Boverkets byggregler), PBL (Plan- och bygglagen), AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning) och detta gäller givetvis även i brandskyddshänseende.

Lagen om skydd mot olyckor

Den första januari 2004 trädde ”lagen om skydd mot olyckor” i kraft och genom detta förtydligades ansvarsfördelning/skyldigheter som gäller för myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner. Om du är osäker på vilka dina skyldigheter är finns vidare information via följande länkar:

  • https://www.boverket.se/brandskydd
  • https://www.msb.se
  • https://www.brandskyddsforeningen.se

Brandtekniska krav

Det finns brandtekniska krav på byggnader vid nybyggnation, renovering och löpande underhåll, krav på systematiskt brandskyddsarbete, krav på byggnadskonstruktioner och installationer, krav på utrymningsvägar, larm och div. släckningssystem. Immunit Group har förutom egen personal gediget samarbete med brandingenjörer för att kunna erbjuda homogena lösningar för brandsäkerhet. Vi har stor erfarenhet av hur man upprättar dokumentation på rätt sätt och stöttar våra beställare så de alltid uppfyller sina skyldigheter för brandsäkerhet.

Behöver ni genomföra en brandskyddsbesiktning, brandteknisk utredning eller brandsäkra konstruktioner? Välkommen att ta kontakt.

Kontaktpersoner

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande