Kondens

Luften består till en viss del av vattenånga, hur mycket vattenånga som finns i luften anges med termen luftfuktighet och kan uppmätas med en hygrometer. När luften är övermättad på vattenånga (som t.ex. i badrummet efter man duschat) eller när luften träffar en yta som är kallare än vattenångan så uppstår kondensation, vilket betyder att vattenångan kondenserar mot ytor och återgår till flytande form. Motsatsen till kondens/kondensation är avdunstning/sublimation, vilket betyder att vatten lämnar en yta och istället övergår till vattenånga.

Vad har kondens för betydelse i en fastighet och varför behövs kunskap om kondens/kondensation när man bygger/renoverar ett hus?

Bygger man ett hus på fel sätt så kan kondensering förekomma i sådan omfattning att vattenskador uppstår i/på byggnadsmaterial. Det vanligaste kondensproblemen vi utreder är kondens på insidan av fönster och den problematiken kan åtgärdas genom att t.ex. byta ut dem mot nyare, mer effektiva fönster eller förbättrad ventilation. Om man upptäcker kondensering eller spår av att vatten runnit på t.ex. väggar, innertak eller golv så kan det innebära allvarligare fel i konstruktionen.

Har ni kondensproblem? Misstänker du att någon del i ditt hem är felkonstruerat? Välkommen att ta kontakt.

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande