Hållfasthet

Vad betyder hållfasthet och hur påverkar det dig?

Hållfasthet är en term som beskriver ett materials förmåga att motstå laster, t.ex. tryck på en betongplatta från en ovanliggande vägg. Kort sagt är ett material som har hög hållfasthet är bättre på att ta upp laster än ett material med låg hållfasthet. Hållfasthet är dock ett fantastiskt mycket djupare ämne än så.

Idag finns det särskilt utbildade ingenjörer/matematiker som arbetar uteslutande med att beräkna och testa materialens hållfasthet så som:

 • Draghållfasthet
 • Tryckhållfasthet
 • Böjningshållfasthet
 • Brotthållfasthet
 • Skjuvningshållfasthet m.fl.

Vad har hållfastheten för betydelse i din fastighet och vad händer om det finns brister i hållfastheten?

De vanligaste bristerna vi utreder handlar om underdimensioneringar som lett till s.k. deformationer så som:

 • Fasadsprickor
 • Sprickor/tryckskador i grundmur
 • Sprickor och uppskjutningar av golv
 • Tak som tryckts in
 • Skärmtak som rasat m.m.

Planerar ni åtgärder/underhåll och vill försäkra er om hållfastheten? Har ni upptäckt deformationer eller misstänker bister i hållfasthet? Välkommen att ta kontakt.

Skicka förfrågan

 • 1. Inriktning

 • 2. Verksamhetsgren

 • 3. Dina uppgifter

 • 4. Meddelande