Fukt- & vattenskador

Vad är en fuktskada och hur uppkommer den? 80 % av alla utredningar vi gör handlar om fuktskador. Fuktskador är ”skador till följd av material och funktioner som utsatts för vatten/fukt”. En fuktskada kan vara en förruttnad fönsterbåge, möglande gipsväggar, deformation av golv, puts som frostsprängt, kortslutning, m.m. alltså ”skador till följd av material och funktioner som utsatts för vatten/fukt”. Varför sker då vattenskador, varifrån kommer vattnet/fukten? Vatten kan komma ifrån många olika källor då allt innehåller fukt inklusive vi människor och luften vi andas ut.

Det finns otroligt många anledningar till att vattenskador uppstår men vi nämner några få:

 • Kondens (oisolerade rör, dålig ventilation, konstruktionsfel, m.m.)

 • Översvämningar i kommunala system

 • Brustna ledningar (vatten, avlopp, värme, kyla, m.m.)

 • Strömavbrott

 • Byggfel/byggfusk (felmonterade fönsterbleck, felaktiga genomföringar, felbyggda badrum, materialbrister, m.m.)

 • Fukt i grund och grundmurar (dränering & dagvattensystem som är uttjänta av ålder, inkorrekt utförda, underdimensionerade eller helt saknas)

Försäkringsbolag i Sverige är ytterst restriktiva när det gäller ersättning för skador av ”utifrån-kommande vatten”, de är även ytterst restriktiva med ersättning för byggfel/byggfusk och uttjänt material (material som av hög ålder inte längre fyller sin funktion).

Exempel på hur man kan skydda sig mot vattenskador?

 • Upprätta en underhållsplan för er fastighet. Allt byggmaterial och byggdelar har en livslängd som beror på när och hur det tillverkades. T.ex. dränerings- och dagvattensystem som installerades under 60- och 70-talet har en ungefärlig livslängd på 30-50 år. Därför bör man byta ut dessa mot något av dagens godkända system som har betydligt längre livslängd samt underhållsmöjligheter som normalt inte finns på de äldre systemen. Det är klokt och avsevärt mycket billigare att byta ut och underhålla byggdelar innan vattenskador uppstår.

 • Anlita kompetenta hantverkare som följer de byggnormer, lagar och regler som finns i Sverige. Det finns gott om seriösa entreprenörer och hantverkare i Sverige men det finns tyvärr lika många som brister i kompetens. Skall man utföra renoveringar så bör man be tilltänkt entreprenör om referenser och lägga lite tid på research, försäkra sig om att den man anlitar har nödvändig kompetens. Att välja den billigaste blir många gånger det dyraste misstag man kan göra när det gäller byggnation. Anlitar man någon som t.ex. bygger ett badrum fel vilket resulterar i att halva huset blir vattenskadat och försäkringsbolaget inte ersätter på grund av byggfel så kan det kosta 10 gånger mer än att ha anlitat rätt entreprenör från början.

 • Använd material som är testade och godkända för den svenska marknaden. De som säljer dessa material följer normalt svenska lagar avseende garantier och deras försäkringar täcker om det skulle uppstå brister i dessa material. I våra utredningar finner vi en hel del materialbrister som beror på att man köpt icke-godkända material från andra länder via internet.

 • Var försiktiga och eftersök rätt information om ni skall utföra arbeten själva. Vi har några fall varje år där personer av okunskap och otur skadat vattenledningar i sina lägenheter som orsakat omfattande vattenskador i fastigheten.

Har ni eller misstänker fuktskador? Önskar ni vidta åtgärder för att skydda er mot fuktskador?
Maila oss på: info@immunit.se

Skicka förfrågan

 • 1. Inriktning

 • 2. Verksamhetsgren

 • 3. Dina uppgifter

 • 4. Meddelande