Byggfusk

Vad är byggfusk?

I Sverige så finns det riktlinjer, normer och lagar för bygg- och entreprenadbranschen. Vi har bland annat BBR (Boverkets byggregler), PBL (Plan- och bygglagen), AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning), m.m. Det finns även div. certifieringar för våtrum, el, vatten & avlopp mm. Syftet med styrande system är givetvis att skydda människor och företag och förhindra ekonomiska förluster, sjukdomar och olyckor men även för att skydda miljön från onödig negativ påfrestning.

Byggfusk är ett samlingsnamn för byggkonstruktion där utförare avvikit från fastställda byggnormer. Byggfusk upptäcks oftast i samband med att konsekvenser av byggfusk inträffar, t.ex. skador såsom vattenskador, brand, fasadsprickor, kondensproblem, mögel eller liknande. Den vanligaste orsaken till byggfusk är att utförare saknar den kompetens som är nödvändig för utförandet. Olyckligt nog har byggbranschen gott om aktörer som utger sig för att ha kompetens som de egentligen saknar och inte sällan dyker dessa aktörer upp hos beställare som strävar efter att uppnå sina byggnads-/renoveringsmål till så låg kostnad som möjligt. Den näst vanligaste orsaken till byggfusk är medvetna avvikelser för ekonomisk vinning. Det finns aktörer som bygger eller renoverar i syfte att uppnå högsta möjliga vinstmarginal på så kort tid som möjligt. Dessa aktörer vill i regel endast att deras objekt eller utföranden skall vara tillfredställande tills dess att de fått betalt och sedan låter de samvetslöst köpare/beställare hamna i en mycket utsatt situation. Byggfusk täcks normalt inte av försäkringar vilket innebär att de som drabbas i regel själva får bekosta nödvändiga åtgärder.

Man kan skydda sig mot byggfusk genom t.ex. begära och kontakta referenser, googla på internet och se om aktören dyker upp på svarta listor eller liknande. Det är en god idé att göra en ekonomisk kontroll av företaget och begära in underlag för deras kompetens. Man kan även anlita en oberoende byggkonsult för att granska handlingar, anbud, etc. för att försäkra sig om deras duglighet.

Har ni, eller misstänker ni att ni har drabbats av byggfusk? Behöver ni hjälp att utreda eller åtgärda byggfusk?
Maila oss på: info@immunit.se

Kontaktpersoner

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande