Utsläppssanering

I dagens samhälle är tack och lov miljöfarliga utsläpp inte så vanligt förekommande. Dock sker det och då oftast i samband med olyckor. När ett utsläpp sker så behöver man vidta saneringsåtgärder för att skydda miljö, människor och djur.

Utsläppssanering kan ske på flera olika sätt men den vanligaste metoden är att man samlar upp det material som kontaminerats och för det till närmaste deponi. Deponi är en av kommunen tillhandahållen markanläggning där farliga ämnen slutförvaras på ett sätt som förhindrar att giftiga ämnen läcker ut i naturen, sjöar eller till grundvattentäkter. Immunit Group AB tillhandahåller utsläppssanering.

Välkommen att ta kontakt för vidare frågor eller beställning av sanering.

Kontaktpersoner

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande