Riv & sanering

Rivning och saneringsarbeten är en av grundpelarna inom Immunit Group ABs entreprenadverksamhet. Ordet rivning gör inte yrkesområdet rättvisa längre, ett lämpligare ord vore nog byggmaterialåtervinning. När Immunit Group AB utför rivningsarbeten så görs det med minsta möjliga miljöpåverkan. Material som demonteras sorteras ut i olika fraktioner och återvinns separat.

Sanering är en av det moderna samhällets viktigaste arbetsuppgifter. Våra saneringstekniker utbildas inom olika saneringsområden och ställs inför ett otal olika situationer där de skall utföra sitt arbete utan att utsätta omkringliggande miljö och människor för fara. Som sanerare är de förberedande täckningsarbetena, luftreningsåtgärder, etc. det viktigaste momentet innan själva saneringen påbörjas. Sanering skall sedan utföras på ett så säkert sätt att ingen exponeras för de skadliga ibland även dödliga ämnen som saneras.

De olika ämnena som saneras måste senare hanteras av rätt instans för att inte skada människor och miljön. En del sanerat material förbränns i så hög temperatur att materialet oskadliggörs och andra material deponeras på någon av kommunens deponistationer. Alla dessa processer dokumenteras noggrant och allt hanterat material skall kunna spåras av myndigheter vid kontroll.

Välkommen att ta kontakt för vidare frågor eller vid beställning av riv- och sanering.

Kontaktpersoner

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande