Liksanering

Liksanering är ett mycket känsligt uppdrag. Det finns flera anledningar till att liksanering behöver utföras. Det kan handla om naturlig bortgång, personer som avlidit till följd av sjukdom, självmord eller olyckor. Det förekommer att det dröjer innan man upptäcker en avliden person. Ju längre det dröjer innan man upptäcker att någon avlidit desto större brukar behovet av liksanering vara.

Liksaneringen består av olika delar. Initialt behöver man avlägsna kroppen eller de delar av kroppen som finns kvar. När en människa avlider så påbörjas en förruttnelseprocess. När förruttnelse processen påbörjat och illaluktande gaser frigörs så lockas spyflugor (Calliphoridae). Spyflugor utsöndrar matsmältningsvätskor över liket för att snabba på förruttnelse och upplösningsprocesser. Olika vätskor lämnar kroppen och tränger in de material som finns under den avlidne. Detta resulterar många gånger i att man får avlägsna byggnadsmaterial där de vätskor som avges i förruttnelseprocessen har trängt in. Och till sist kan man behöva luktsanera hela utrymmen där den avlidne har legat.

Att liksanera kan vara psykiskt påfrestande för de som utför saneringen varför dessa personer är noggrant utbildade även inom den mentala process arbetet innebär. Vid liksanering är det även viktigt att visa hänsyn till efterlevande och vi lägger stor vikt vid hur vi kommunicerar vårt arbete gentemot dessa människor.

Välkommen att ta kontakt för vidare frågor.

Kontaktpersoner

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande