Brandsanering

Brandsanering är en typ av sanering som utförs i fastigheter där brand, rök och sotskador har uppstått. När olika material antänds så bildas det rök och sot. Om en fastighet har råkat ut för en brand som släckts så kvarstår skador som då behöver brandsaneras. En brandsanering handlar i regel om att återställa den drabbade fastigheten i ursprungsskick samt att hantera den starka lukt som uppstår vid brandskador.

En brandsanering består i regel av följande delar:

 1. Sophantering av lösöre (allt som finns i ett vanligt hem t.ex. soffor, sängar, etc.)
 2. Rivning/Demonteringsarbeten
 3. Fuktskadeåtgärder (vatten och skum som använts för att släcka branden)
 4. Hantering av skador som elden orsakat
 5. Hantering av sotskador
 6. Hantering av den stank som uppstår i samband med en brand
 7. Byggnadstekniska åtgärder (byggdelar som brunnit kan vara försvagade vilket gör att dessa behöver bytas ut eller förstärkas)
 8. Återställande så nära ursprungsskick som möjligt

Metoder för brandsanering

Det finns många brandsaneringsmetoder så som isblästring, kemisk sanering, sanering med ånga under högt tryck, etc. Ibland patenterar man ytor (målar över med särskild förseglande färg) för att binda inne röklukt. Varje brand är unik och man bedömer nödvändiga åtgärder samt saneringsmetod efter genomgång på plats.

Immunit Group utför samtliga förekommande brandsaneringsmetoder och vi har samarbetspartners som utför lösöressanering med tillhörande förvaring.

Välkommen att ta kontakt för vidare frågor eller beställning av sanering.

Kontaktpersoner

Skicka förfrågan

 • 1. Inriktning

 • 2. Verksamhetsgren

 • 3. Dina uppgifter

 • 4. Meddelande