Yttre fastighetsskötsel

Immunit Group AB tillhandahåller flera tjänster inom yttre fastighetsskötsel så som:

 • Fastighetsskötsel
 • Trädgårdsskötsel
 • Snöröjning/halkbekämpning
 • Underhåll av parkeringsplatser
 • Rådgivning för grönområden
 • Trädfällning och beskärning av träd/buskage
 • Gräsklippning
 • Underhåll/reparationer av lekplatser och utemöbler
 • Städning och tömning av soptunnor

Vi skräddarsyr lösningar åt våra beställare så att man genom att teckna ett avtal Immunit Group AB får löpande underhåll av de delar man önskar samt löpande avrapportering med loggböcker, egenkontroller, foto och film dokumentationer, m.m.

Kontaktpersoner

Skicka förfrågan

 • 1. Inriktning

 • 2. Verksamhetsgren

 • 3. Dina uppgifter

 • 4. Meddelande