Stensättning & platssättning

Immunit Group AB utför stensättning. Vi har kompetens och erfarenhet av:

  • Granitsten
  • Natursten
  • Betongsten
  • Tegel
  • Alla sorters markplattor

Oavsett behov och omfattning så är det tryggt att anlita Immunit Group AB. Genom vår mångåriga relation till PEAB Drift & Underhåll så säkerställer vi kapacitet för utförande av stora som små entreprenader. Vår gemensamma kompetens garanterar att de ytor vi färdigställer klarar de olika årstiderna som var och en för sig innebär påfrestningar som mark och stensättningsentreprenader måste klara över tid.

Immunit Group AB har kunskap och mångårig erfarenhet av grundläggningsarbeten ovan lera, jord, sand och berg. Genom att alltid grundligt undersöka och förbereda grundläggningar tar vi hänsyn till sättningskalkyler, kompensationsberäkningar, dräneringseffekter, behov av pålning, etc.

Välkommen att ta kontakt om ni har frågor kring eller önskar genomföra en sten- eller platssättning.

Kontaktpersoner

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande