Grundläggning

Immunit Group AB tillhandahåller samtliga former av mark- och grundläggningsarbeten. Mark och grundläggning kräver gedigen kompetens samt erfarenhet för att resultatet skall utgöra en orubblig grund för kommande fundament, byggnader, vägar etc. De olika årstiderna som utgör det svenska klimatet innebär var och en för sig påfrestningar som mark och grundläggningsarbeten måste klara över tid.

Immunit Group AB har kunskap och mångårig erfarenhet av grundläggningsarbeten ovan lera, jord, sand och berg. Genom att alltid grundligt undersöka och förbereda grundläggningar tar vi hänsyn till sättningskalkyler, kompensationsberäkningar, dräneringseffekter, behov av pålning, etc.

Kontaktpersoner

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande