Dränering

Dränering innebär att man med hjälp av specialtillverkade material och ledningar avleder grundvatten, ytvatten, regnvatten, etc. från t.ex. husgrunder, källarplan, vägar, etc. Vid en dränering finns det många variabler att ta hänsyn till och där spelar utförarens erfarenhet och kompetens stor roll för huruvida resultaten blir goda eller ej.

Normal livslängd för ett dräneringssystem uppskattas normalt från 35 till 55 år. Dräneringssystem kräver löpande underhåll för att bibehålla sin funktion till 100%. Tidsintervaller för underhåll kan variera mycket beroende på systemets belastning men det kan vara lämpligt med översyn 1 gång per år.

Vid dränering är det viktigt att ta hänsyn till vilken typ av mark man arbetar med och välja utföranden baserat på det enskilda projektets grundförutsättningar. Berg, sand, lera, m.fl. påverkar hur ett dräneringsutförande skall ske. Markens geografiska placering, närliggande höjder, dalar etc. påverkar hur dräneringen skall utföras.

Det handlar inte bara om att avleda allt tillskjutande vatten utan har man t.ex. en husgrund som är gjuten ovan lera så kan det uppstå porkrympning ”volymreduceringar” om man avleder allt vatten. Vi utför även s.k. ”grundmursisolering” ett utförande där man isolerar grunder i samband med dräneringsutföranden vilket väsentligen förbättrar byggnaders energivärden. Immunit

Group AB har gedigen kompetens och utför samtliga förekommande dränerings entreprenader. Välkommen att ta kontakt om ni har frågor kring eller önskar beställa ett dräneringsarbete.

Kontaktpersoner

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande