VVS

Som totalentreprenör inom bygg utgör VVS arbeten en viktig del. Immunit Group har inte VVS tekniker inom den egna organisationen utan har valt att istället handla upp dessa tjänster från väletablerade företag som specialiserat sig på just detta. De flesta av våra underentreprenörer har vi anlitat över 10 år vilket vittnar om förtroende och goda resultat.

Immunit Group AB erbjuder samtliga idag förekommande tjänster förknippade med VVS.

Våra underentreprenörer arbetar efter våra normer, kvalitetsmål, miljömål, etc. när de anlitas av oss. Vi ställer även samma krav på försäkringar, dokumentation, certifieringar, etc. som vi själva tillhandahåller våra beställare.

Kontaktpersoner

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande