Takrenovering

Immunit Group AB åtar sig alla former av takrenovering. Vi har kunskap och erfarenhet av samtliga takrenoveringsarbeten. Vår erfarenhet sträcker sig även till mer avancerade konstruktioner så som rostfria tak, sedum tak, bandtäckt, etc.

Taken på byggnader utsätts för enorma påfrestningar och särskilt i ett land som Sverige där årstiderna skiljers sig så mycket i förhållande till varandra avseende temperatur, nederbörd och vindar.

Att anlita Immunit Group AB är ett enkelt sätt för dig som beställare att trygga en korrekt utförd entreprenad med bra garantier och långsiktiga resultat.

Kontaktpersoner

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande