Mur & puts

Kalk & Cement arbeten är en naturlig del av varje byggverksamhet. Dock så är det ett helt eget kunskapsspektrum som krävs för att kunna tillhandahålla professionellt utförda arbeten inom dessa områden. Våra två byggmästare har mycket djupgående kunskaper samt att vi har hantverkare som är utbildade med lång erfarenhet av dessa arbeten. För de tillfällen uppdragen överstiger möjligheten att utföra uppdraget med enbart egen personal så har vi mycket skickliga underentreprenörer som stöttar oss.

Våra underentreprenörer arbetar efter våra normer, kvalitets mål, miljömål, etc. när de anlitas av oss. Vi ställer även samma krav på försäkringar, dokumentation, certifieringar, etc. som vi själva tillhandahåller våra beställare.

Kontaktpersoner

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande