Mark & anläggning

Immunit Group AB tillhandahåller samtliga idag förekommande mark- och anläggningsarbeten. Utöver vår egen personal så samarbetar vi med SFAB Svenska Fukt AB och PEAB vilket vid behov även ger oss möjligheten att tillhandahålla större entreprenader. Våra byggmästare och hantverkare är utbildade inom och har stor erfarenhet av:

  • Regnvattensystem
  • Dräneringssystem
  • Jordarmering
  • Vatten- & avloppssystem
  • Tryckavlopp
  • Fukttekniska lösningar för fastigheter, m.m.

Vi förespråkar och installerar varje år ett stort antal ISODRÄN-System. Byggmästare & Hantverkare på Immunit Group AB har genomfört Isodräns samtliga utbildningar.

Mångårig erfarenhet

Immunit Group AB har de senaste 10 åren utvecklat lösningar för grund- och grundmursproblematik. Vi kontaktas löpande av andra entreprenörer och fastighetsägare som upptäckt att deras hus eller huset de utför arbeten på har ofullständig grundläggning eller till och med vilar ovan löst staplade stenar. Inte sällan har dessa brister medfört fuktproblem, sättningsskador, m.m. Denna återkommande problematik har gjort att vi utvecklat lösningar för att i efterhand komplettera/stärka grundläggning och grundmurar. Vi utreder, skapar tekniska lösningar, upprättar utförandebeskrivningar med materialspecifikationer och erbjuder utförandet av föreskrivna åtgärder.

Önskar ni komma i kontakt med oss för markentreprenader, fuktproblematik, problem med grund och/eller grundmurar? Se kontaktinformation nedan eller skicka ett meddelande genom vårt snabbformulär.

Kontaktpersoner

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande