Elarbeten

Immunit Group AB tillhandahåller samtliga förekommande elarbeten. Dessa tjänster utförs av våra professionella underentreprenörer under vårt överinseende. Våra mångåriga samarbeten vittnar om ett väl fungerande samarbete där våra underentreprenörer arbetat hos oss i många år. Våra underentreprenörer arbetar efter våra normer, kvalitets mål, miljömål, etc. när de anlitas av oss.

Vi ställer även samma krav på försäkringar, dokumentation, certifieringar, etc. som vi själva tillhandahåller våra beställare.

Kontaktpersoner

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande