Immunit Group har lanserat en ny webbplats i samarbete med Webnerds AB. Den nya webbplatsen har arbetats fram med syfte att tydligare kommunicera Immunit Groups fokus på expertis, kvalitet och att leverera välfungerande och kundanpassade lösningar. Vidare har webbplatsen blivit mer användarvänlig och informativ med ny navigering och projektsidor där genomförda projekt läggs upp löpande för att ge besökarna en tydligare bild av bolaget och en bättre användarupplevelse överalg.